Kontakt

ČePE MUSIC,s.r.o.

Adresa:

Súhradská 381/8,

914 42 Horné Srnie

IČO:47465867 
DIČ: 2023897359

Zapísaná v OR SR Okresný súd Trenčín. oddiel: Sro vl.č 29195/R


Peter Černička

E-mail: info@cepemusic.sk
Tel.: 0948 214 093


Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5050554311 / 0900
IBAN: SK9609000000005050554311
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás